51 71 52 70 post@medco-dinhms.no

HMS-KURS - INNFØRING I AKAN

HJELP DIN BEDRIFT MED HÅNDTERING OG FOREBYGGING AV AVHENGIGHETSPROBLEMATIKK OG RUS SOM LEDER

Håndtering av spill- og rusmisbruk i din bedrift blir behandlet i form av rammevilkår. Vi ser både på forankring og utarbeidelse av disse i kurset. Dette kan innebære målinger, prosess og samtaler, i tillegg til tilknytning til helsepersonell dersom det er ønskelig.

BESTILL KURS

TRYGGERE ARBEIDSPLASSER GJENNOM GODT HMS-ARBEID

«Er det noen på din arbeidsplass som har endret seg, når plutselig ikke arbeidsmål eller har endrede atferdsmønster? Da kan dette skyldes avhengighetsproblematikk ift. rus eller spill. Har du mistanke, er bekymret, men ikke helt vet hvordan du skal håndtere medarbeidere i utsatt posisjon, da er dette kurset for deg.»

Anne Lovise Rafoss, HMS-rådgiver og sykepleier

Anne Lovise Medco dinHMS AKAN
AKAN veileder Medco dinHMS

AKAN VEILEDER

Veilederen gir en grundig beskrivelse av hvordan små og store virksomheter kan jobbe med forebygging og håndtering av rus- og spillproblematikk etter Akan-modellen. Innholdet bygger på erfaringer Akan kompetansesenter har tilegnet seg gjennom daglig dialog med bedrifter, og forskningen som er publisert om temaet både nasjonalt og internasjonalt.

AKAN - Hjelper bedrifter med rus og spill avhengighet

«Vi hjelper deg med rådgivning, innføring og oppfølging av prosesser forbundet med rus og spillavhengighet. I tillegg gjennomfører vi rustester både ved mistanker og som del av AKAN-opplegget.»

Cathrine Hebnes, leder HMS-rådgivning og kvalitetsansvarlig

Cathrine Hebnes leder HMS-rådgiving AKAN

OM KURSET

For å ha mulighet til å gjennomføre forebyggende arbeid i bedriften din får du i løpet av grunnkurset en innføring i hvordan Akan-modellen fungerer.

Kursets varighet er seks timer, og innebærer blant annet hvordan du kan tilby enkeltpersoner hjelp og hvordan du kan reagere tidlig i samsvar med Akan-modellen. Bedriftskultur, risikosituasjoner og forebyggende arbeid overfor utvalgte grupper eller samtlige ansatte blir også omtalt.

Verktøy som brukes innen forebyggende arbeid blir gjennomgått. Formålet er å kunne forankre og utarbeide en policy for spill og rusmiddelbruk i din organisasjon. Ved mistanke eller bekymring om en ansatt i denne sammenhengen er det sentralt å se etter symptomer og tidlige tegn. Vi forklarer også hvordan du kan snakke med en ansatt i slike tilfeller og hva arbeidsplassen kan gjøre når policyen brytes. Hvilken form for hjelp kan din bedrift tilby for en ansatt som sliter med misbruk?

Ansatte med et tillitsverv eller en stilling knyttet til personalarbeid, HMS, arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling vil ha nytte av denne kursdagen. For å i størst mulig grad kunne etablere eller videreutvikle din organisasjons Akan-arbeid veksler vi mellom øvelser, diskusjoner og teoriundervisning.

Varighet: En dag

Sted: Etter kundens ønske, kan også avholdes virtuelt via Teams

Tidspunkt: Etter kundens ønske

Kursbevis: Oppmøte og delaktighet er nødvendig

Påmelding: Trykk på linken under

Bedriftsinterne kurs: ta kontakt

Arsana dinHMS samarbeidspartner Medco dinHMS

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
Medco dinHMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste1

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
Medco dinHMS samarbeidspartner dinHMS BHT

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
Medco dinHMS Bedriftshelsetjeneste Utvikling

Utvikling.org SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i nærmere 20 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse.

Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. HMS-opplæring for ledere og annen lederutvikling ble fort en del av vårt tjenestespekter.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt HMS system Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.