51 71 52 70 post@medco-dinhms.no

HMS – Grunnkurs arbeidsmiljø

Grunnopplæring i arbeidsmiljø og HMS

Kurset omtales av mange som «40 timers-kurset». Det er videre lovpålagt for medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU) og verneombud.

Internkontrollforskriften, arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter, rollene i HMS-arbeidet og psykososialt- og fysisk arbeidsmiljø er sentrale elementer gjennom de to kursdagene. Før kurset starter opp må deltakerne gjennomføre en obligatorisk e-læring, som også er tilgjengelig i ett år etterpå. Lovkravet til 40 timers-kurset blir oppfylt av vår tilnærming, i motsetning til andre nettbaserte løsninger som tar mindre tid.

BESTILL KURS

TRYGGERE ARBEIDSPLASSER GJENNOM GODT HMS-ARBEID

«Våre kurs i HMS og arbeidsmiljø gir ledere og ansatte bedre forståelse for de faktorene som skaper en trygg arbeidsplass.»

Dida Hauge, avdelingsleder Medco avd. Haugesund

Dida Hauge HMS grunnkurs
HMS grunnkurs hos Medco dinHMS

HMS GrunnKURS – som gir deg mer fleksibilitet i gjennomføring

Over et tidsløp på kun to kursdager tilbyr vår samarbeidspartner Utvikling.org grunnopplæring i arbeidsmiljø for AMU og verneombud. Sammen med e-læring kvalifiserer dette som det lovpålagte 40 timers-kurset.

 

Digital gjennomføring forenkler kurshverdagen

«Løsningen gir et mer fleksibelt kurs og mindre tid låst på kurs. Over 3000 deltakere har gjennomført dette kurset hos oss over hele landet, og vi får strålende evalueringer på så vel e-læringen som kurs-instruktører. Vår målsetning er at både e-læring og klasseromsundervisning skal være inspirerende og interessant.»

Pål Lillebø, CEO Medco dinHMS

CEO Pål Lillebø Medco dinHMS

OM KURSET

 

Målgruppe:

Opplæring i helse-, miljø-. Og sikkerhetsarbeid er pålagt for arbeidsmiljøutvalg-medlemmer, verneombud og arbeidsgivere. De to førstnevnte er til og med lovpålagt å gjennomføre i henhold til arbeidsmiljøloven. Kurset er ellers anbefalt for andre med behov for kunnskap eller interesse for HMS-arbeid.

Formål:

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap for å hjelpe til med HMS-arbeidet i sin virksomhet gjennom en kontinuerlig prosess. Dette skal de oppnå gjennom økt forståelse for fagområdets grunnprinsipper.

Varighet:

E-læring og to kursdager

Innhold:

  • Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter
  • Systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid
  • Konflikthåndtering, kommunikasjon og psykososialt arbeidsmiljø
  • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Inkluderende arbeidsliv og sykefraværsarbeid
  • Ergonomi
  • Miljø- og vernearbeid i praksis
  • Bruk av personlig verneutstyr, ulykkesvern og forebyggende tiltak
  • Kurset baseres på undervisning, oppgaver og gruppediskusjoner.

Samspillet mellom gruppediskusjoner, oppgaver og undervisning er kursets grunnlag

Sted: 

Oversikt finnes i kurskalender

Tidspunkt:

Både dag en og dag to varer fra 09 – 15.

Kursbevis: 
Oppmøte og delaktighet gjennom e-læring kvalifiserer til kursbevis

Påmelding:
Påmelding gjøres med knappen under.

Pris medlem: 5220,- Pris ikke medlem: 5800,-

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

Arsana dinHMS samarbeidspartner Medco dinHMS

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
Medco dinHMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste1

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
Medco dinHMS samarbeidspartner dinHMS BHT

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
Medco dinHMS Bedriftshelsetjeneste Utvikling

Utvikling.org SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i nærmere 20 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse.

Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. HMS-opplæring for ledere og annen lederutvikling ble fort en del av vårt tjenestespekter.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt HMS system Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.