51 71 52 70 post@medco-dinhms.no

HMS-kurs for ledere, dagskurs

OBLIGATORISK KURS I HMS FOR LEDERE

Arbeidsmiljølovens §§ 3-5 stiller krav til opplæring for arbeidsgiver. Opplæring i helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid er obligatorisk for øverste leder i henhold til dette, og vårt kurs oppfyller disse kravene.

 

En del av innholdet er det samme som 40 timers-kurset i HMS, men her blir det gjennomgått mer overfladisk. Internkontrollforskriften inneholder krav til HMS-arbeidet i form av skriftlig dokumentasjon. Dette blir gjennomgått i tillegg til visning av maler som gjør dette arbeidet enklere.

 

Vi anbefaler deg å gjennomføre e-læringen som du får tilgang til i dette kurset selv om det ikke er obligatorisk. Regnskapsførere med tre timer ledelse og tre timer rettslære får godkjent oppdatering ved fullførelse. Arbeidstilsynets krav innen veiledning for arbeidsgiveres HMS-opplæring blir også dekket.

BESTILL KURS

GODT HMS-ARBEID FØRER TIL TRYGGERE ARBEIDSPLASSER

«I løpet av kurset vektlegges ivaretaking og verdiskaping av medarbeidere i samsvar med deres plikter og rettigheter. Hvordan du som leder kan utvikle sikre og gode arbeidsforhold på din arbeidsplass er selve målsetningen for kurset, både i teori og praksis.»

Helen Stene, HMS-rådgiver

Helen Stene HMS-rådgiver
HMS for ledere Medco dinHMS

FÅ MER FLEKSIBILITET I GJENNOMFØRINGEN MED VÅRT HMS-KURS

Obligatorisk HMS-kurs for ledere med e-læring inkludert er et konsept som er utviklet av samarbeidspartneren vår Utvikling.org. Det er også mulig med digital gjennomføring.

FORENKLING AV KURSHVERDAGEN MED DIGITAL GJENNOMFØRING

Det er ikke krav om å gjennomføre e-læringen som kurset i HMS på ledernivå inkluderer, men det anbefales likevel dersom du ønsker å lære mest mulig.

«Vi får strålende tilbakemeldinger på kursene våre, og har hatt over 2500 ledere på kurs hos oss».

Pål Lillebø, CEO, Medco dinHMS

OM KURSET

 

Målgruppe:

Opplæring i helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) er omtalt i Arbeidsmiljøloven §§ 3-5 for arbeidsgivere. For øverste leder er dette obligatorisk. Grunnprinsippene innen HMS-arbeid skal være kunnskap som arbeidsgiver besitter.

  • Kurset krever ingen forkunnskaper
  • Ansatte som trenger/ønsker økt HMS-kompetanse
  • Ledere med personalansvar

Målsetning:

Etter kurset skal du med ny kunnskap være i stand til å bidra og videreutvikle arbeidet relatert til helse, miljø og sikkerhet i bedriften din. For å hjelpe deg på veien skal vi øke innsikten din i grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid.

Varighet:
En dag

Innhold:

  • Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Inkluderende arbeidsliv og sykefraværsarbeid
  • Avvikshåndtering
  • Risikofaktorer og risikokartlegging

Utgangspunktet for læringen er en blanding av diskusjon, forelesning og gruppeoppgaver.

Sted:
Instruktørledet, virtuelt eller i kurslokalene våre i Dronning Eufemiads gt. 16

Bestill kurs

Tidspunkt:
Se kurskalender

Kursbevis:
Oppmøte og deltakighet kvalifiserer til kursbevis

Påmelding

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

Arsana dinHMS samarbeidspartner Medco dinHMS

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
Medco dinHMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste1

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
Medco dinHMS samarbeidspartner dinHMS BHT

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
Medco dinHMS Bedriftshelsetjeneste Utvikling

Utvikling.org SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i nærmere 20 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse.

Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. HMS-opplæring for ledere og annen lederutvikling ble fort en del av vårt tjenestespekter.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt HMS system Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.