51 71 52 70 post@medco-dinhms.no

HSE course for Employers - Obligatorisk HMS for ledere på engelsk

This is the HSE course that is mandatory for employers in Norway.

The course covers the requirements in The Labours Inspection Authorities guidance for HSE training for Employers.

Order course

TRYGGERE ARBEIDSPLASSER GJENNOM GODT HMS-ARBEID

«Målsetning for kurset er å gi kunnskap om hvordan du som leder, i teori og praksis, kan utvikle gode og sikre arbeidsforhold på arbeidsplassen din. Det blir lagt vekt på verdiskaping og ivaretaking av medarbeider i tråd med deres retter og plikter».

Helen Stene, HMS-rådgiver

HMS på engelsk Helen Stene HMS-rådgiver Medco dinHMS
HMS-kurs for ledere på engelsk

ENGELSK HMS-KURS - som gir deg mer fleksibilitet i gjennomføring

Vår samarbeidspartner Utvikling.org har utviklet et konsept hvor vi gjennomfører Obligatorisk HMS-kurs for ledere på engelsk med mulighet for digital gjennomføring, e-læring er inkludert for ledere.

 

Digital gjennomføring forenkler kurs hverdagen

Tilgang til e-læring er inkludert i kurset. For HMS på ledernivå er det ikke krav om å benytte e-læringen, men vi vil likevel anbefale det.

«Vi har hatt over 2500 ledere på kurs hos oss og får strålende tilbakemeldinger på kursene».

 

Pål Lillebø, CEO

Pål Lillebø CEO Medco dinHMS

OM KURSET

 

Målgruppe: 
Fremmedspråklige som ikke behersker Norsk.
Arbeidsmiljølovens §§ 3-5 stiller krav til at arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid). Arbeidsgiver skal gjennom opplæringen skaffe seg kunnskap om grunnprinsippene i et systematisk HMS-arbeid.

  • Øverste leder (HMS-opplæring er obligatorisk)
  • Ledere med personalansvar
  • Ansatte som trenger/ønsker økt HMS-kompetanse

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Målsetning:
Kurset skal gi innsikt i grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid for ledere som ikke behersker tilstrekkelig Norsk til å sette seg inn i Norsk lovverk. Du som deltaker får kunnskap til å videreutvikle og bidra i det kontinuerlige HMS-arbeidet i egen virksomhet.

Varighet:
En dag

Innhold:

  • Arbeidsmiljøloven og forskriftene
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Risikokartlegging og risikofaktorer
  • Avvikshåndtering
  • Sykefraværsarbeid og inkluderende arbeidsliv

Kurset gjennomføres ved forelesning, diskusjon og enkelte gruppeoppgaver.

Sted:
Se kurskalender

Tidspunkt:
Påmelding

Kursbevis:
Oppmøte og deltakighet kvalifiserer til kursbevis

Påmelding:
Påmelding gjøres på linken over

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs

Arsana dinHMS samarbeidspartner Medco dinHMS

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
Medco dinHMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste1

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
Medco dinHMS samarbeidspartner dinHMS BHT

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
Medco dinHMS Bedriftshelsetjeneste Utvikling

Utvikling.org SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i nærmere 20 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse.

Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. HMS-opplæring for ledere og annen lederutvikling ble fort en del av vårt tjenestespekter.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt HMS system Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.