51 71 52 70 post@medco-dinhms.no

Førstehjelpskurs

Må det en ulykke til før vi skjønner viktigheten av å beherske enkle og livreddende førstehjelpstiltak? Kurset gjennomføres etter retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd. Vi har også søkelys på risikovurdering og ulykkesforebygging. Etter kurset skal alle deltakerne kunne håndtere skader og alvorlig sykdom i egen bedrift på en tilfredsstillende måte.

BESTILL KURS

TRYGGERE ARBEIDSPLASSER GJENNOM OPPLÆRING I FØRSTEHJELP

«Våre førstehjelpskurs gir ledere og ansatte trening i førstehjelp og skaper en trygg arbeidsplass. På våre kurs vil du møte våre nye «medarbeidere» Borghild, Olava, Gjertrud og Gunnbjørg som loser deg gjennom livsviktig førstehjelpsopplæring. Ved vårt hovedkontor i Stavanger treffer du meg og Anne Lovise som instruktører».

Lillianne Ahlstrøm, HMS–rådgiver og sykepleier

Lillianne Ahlstrøm førstehjelpsskurs
Medco dinHMS førstehjelpsskurs

Førstehjelpskurs - Som redder liv

Har du den nødvendige kunnskapen?

Rask reaksjonstid og kunnskap er helt avgjørende når uhellet først har skjedd. Det handler ikke bare om å vite hva man skal gjøre, men også hvordan det gjøres. Visste du at omtrent 1500 personer årlig rammes av hjertestans på norske arbeidsplasser? Hvert minutt som går kan få alvorlige konsekvenser for den forulykkede, og tidlig igangsetting av hjerte- og lunge-redning kan være helt avgjørende for både liv og helse.

 

Førstehjelp redder liv

Kunnskap om førstehjelp redder liv!

«Eksempelvis viser forskning at sjansen for å overleve hjertestans reduseres med syv til ti prosent for hvert minutt som går uten førstehjelp. Ikke mist et familemedlem, en venn eller em arbeidskollega. Meld deg på førstehjelpskurs nå».

Dida Haauge, avdelingsleder Medco avd. Haugesund

Dida Hauge avdelingsleder Medco avd. Haugesund

OM KURSET

 

Målsetning:
Kurset skal bidra til at deltakerne får forståelse for å tenke risiko og sikkerhet og kunnskap om livreddende førstehjelp og psykisk og sosial omsorg ved alvorlige hendelser. Kurset er praktisk rettet, med faktiske hendelser som er sannsynlige for egen virksomhet og størrelse.

Målgruppe:
Kurset Førstehjelp er et nyttig kurs for ledere og ansatte

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Varighet:
Tre timer

Innhold:

  • Livreddende førstehjelp med hjerte og lungeredning inkludert praktiske øvelser
  • Bruk av hjertestarter.
  • De viktigste prinsippene ved førstehjelpsutstyr og førstehjelp ved sykdom.
  • Sikkerhet, ivaretakelse og oppfølging ved alvorlige hendelser.
  • Normale reaksjoner og førstehjelp i forbindelse med en psykisk belastende hendelse.

Kurset gjennomføres ved forelesning og øvelser.

Sted:
Ta kontakt

Tidspunkt:
Ta kontakt

Kursbevis: 
Oppmøte og delaktighet kvalifiserer til kursbevis

Påmelding:
Påmelding gjøres på lenken under.

Pris medlem: 1035,- Pris ikke medlem: 1295,-

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

Arsana dinHMS samarbeidspartner Medco dinHMS

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
Medco dinHMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste1

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
Medco dinHMS samarbeidspartner dinHMS BHT

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
Medco dinHMS Bedriftshelsetjeneste Utvikling

Utvikling.org SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i nærmere 20 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse.

Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. HMS-opplæring for ledere og annen lederutvikling ble fort en del av vårt tjenestespekter.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt HMS system Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.