51 71 52 70 post@medco-dinhms.no

KURS I HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER PÅ ARBEIDSPLASSEN

Kurset har en praktisk og teoretisk modul hvor du lærer og trener på situasjoner som kan oppstå på arbeidsplassen. I Norge i dag er det mange som har en arbeidsplass hvor det er risiko for at de kan bli utsatt for vold, eller trussel om vold fra personer med utagerende atferd.

 

Visste du at det er et lovkrav at arbeidsgiver skal sørge for at risiko for vold og trussel om vold så langt som mulig fjernes eller reduseres?

 

Ingen av oss vet hvordan vi vil reagere dersom vi plutselig blir utsatt for vold, eller trussel om vold. Nettopp derfor er det viktig å ha tenkt og trent på hva man skal gjøre.

BESTILL RÅDGIVNING

KURSET I HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER PÅ ARBEIDSPLASSEN ER DELT INN I TO MODULER EN TEORETISK OG EN PRAKTISK MODUL

Del 1 skal gi deltakeren grunnleggende kunnskap om håndtering av utagerende personer på arbeidsplassen og øke evnen til å tenke forebyggende.

Del 2 skal gi deltakeren grunnleggende praktisk trening for å kunne håndtere utagerende personer på arbeidsplassen for å bli tryggere på arbeidsplassen

Morten Hemsett, HMS-rådgiver

Morten Medco dinHMS Agder

I KURSENE OM VOLD OG TRUSLER PÅ ARBEIDSPLASSEN LÆRER DU:

  • Hvordan du kan øke evnen til å tenke forebyggende
  • Praktisk trening i observasjon
  • Hvordan du bør opptre i en volds-/trusselsituasjon
  • Hva som bør gjøres etter en hendelse

Med andre ord, sikkerhetstenkning før, under og etter en volds-/ trusselsituasjon.

KURSET SOM UTGJØR EN FORSKJELL

VOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN ER VANLIGERE EN DU TROR!

«Flere kursdeltakere har takket meg for at de allerede hadde deltatt på kurs da de plutselig en dag opplevde å havne midt i en farlig situasjon på jobb. «Jeg gjorde bare det jeg hadde lært jeg skulle gjøre» fortalte en kursdeltaker som hadde vært på kurs 14 dager før hun ble ranet på jobb».

 

Tone Thorstensen daglig leder avdeling Agder

Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen – Grunnkurs

Kursinnhold

• Lovkrav
• Risikovurdering og tiltak
• Kommunikasjon
• Kjennetegn for en konfliktsituasjon
• Hva kan eskalere en situasjon
• Konflikthåndtering
• Sikkerhetstenkning (før, under og etter)

Læringsmål

• Målet med kurset er å gi deltakeren grunnleggende kunnskap
om håndtering av utagerende personer på arbeidsplassen.
• Øke evnen til å tenke forebyggende
• Bli tryggere på arbeidsplassen

Målgruppe
Dette kurset er for de som arbeider på en arbeidsplass hvor det er
fare for å kunne bli utsatt for vold, eller trussel om vold.

Sted og varighet

• I kurslokalet til Lund BHT eller i annet egnet kurslokale
• 2 x 45 minutter teori med praktiske eksempler og involvering

 

 

Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen – Praktisk trening

 

Kursinnhold

• Repetisjon av grunnkurs
• Gjennomgang av risikovurdering
• Gjennomgang av virksomhetens interne instrukser
• Sikkerhetstenkning (før, under og etter)
• Praktisk trening i observasjon
• Bli kjent i egne lokaler – løp, skjul, handle
• Praktisk trening basert på scenarioer

Læringsmål

• Målet med kurset er å gi deltakeren grunnleggende praktisk trening for å kunne håndtere utagerende personer på arbeidsplassen.
• Bli tryggere på arbeidsplassen

Målgruppe
Dette kurset er for de som arbeider på en arbeidsplass hvor det er
fare for å kunne bli utsatt for vold, eller trussel om vold.

Forkunnskaper
• Gjennomført grunnkurs i håndtering av vold og trusler på
arbeidsplassen

Sted og varighet
• I virksomhetens lokaler
• Etter avtale

Arsana dinHMS samarbeidspartner Medco dinHMS

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
Medco dinHMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste1

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
Medco dinHMS samarbeidspartner dinHMS BHT

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
Medco dinHMS Bedriftshelsetjeneste Utvikling

Utvikling.org SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i nærmere 20 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse.

Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. HMS-opplæring for ledere og annen lederutvikling ble fort en del av vårt tjenestespekter.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt HMS system Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.