51 71 52 70 post@medco-dinhms.no

HMS-KURS – KUBA DIGITALT STYRINGSSYSTEM

KUBA GJØR HVERDAGEN DIN ENKLERE – DIGITALT STYRINGSSYSTEM FOR HMS

Kuba IK brukes innenfor mange bransjer, og er et internkontrollsystem som er webbasert. Medco dinHMS tilbyr dette produktet, som har over 20.000 brukere fordelt på over 2.800 bedrifter. Dersom du ønsker å ha oversikt over og administrere samtlige avdelinger finnes det en konsernløsning. Ved hjelp av moduler tilrettelegges systemet for behovet til din virksomhet.

BESTILL KURS

TRYGGERE ARBEIDSPLASSER GJENNOM GODT HMS-ARBEID

«Kuba forenkler prosessen med internkontroll og HMS og er et digitalt, komplett system. Det kan justeres etter behov hos kunden, organisasjonsstruktur og størrelse. Kuba er sannsynligvis det mest fleksible og moderne systemet på markedet.»

Elisabeth Slethei, HMS-rådgiver og fysioterapeut

Elisabeth Slethei Medco dinHMS
Digitalt HMS-system, Kuba IK Medco dinHMS

OPPNÅ MER FLEKSIBILITET MED ET DIGITALT HMS-SYSTEM

 

 • For at systemet også skal være tilpasset for bransje-organisasjoner, eiendomsforbaltere og kjeder kan Kuba leveres som en portalløsning.
 • Ettersom Kuba er nettbasert, kan det brukes på både smarttelefon, nettbrett/iPad og PC/MAC.
 • Enkel oppfølging av aktiviteter på samtlige enheter oppnås gjennom Kuba ved at bedriftens ansatte har egen innlogging til systemet, noe som fører til enkel tilgang.
 • Kuba dekker alle lovkrav innen HMS i alle bransjer, og kan tilpasses hver enkelt virksomhet. Dette er et modulbasert system for internkontroll.

KUBA DIGITALT HMS-SYSTEM forenkler hverdagen

«Markedets mest fleksible og moderne system for HMS gir deg bedre kontroll før lovgivende organer kommer på besøk.»

Cathrine Hebnes, leder HMS-rådgivning og kvalitetsansvarlig

Det digitale HMS-systemet, Kuba IK, forenkler oppgaver

OM KURSET

 

Målgruppe:

Enhver bruker av Kuba, som er et digitalt HMS-system. Bruk i hverdagen, bruksområder og systemets moduler er blant det deltakerne skal få kunnskap om gjennom opplæringen i bruken av Kuba.

I løpet av kurset får du en introduksjon i hvordan du bruker systemets:

 • HMS-HÅNDBOK
 • APP
 • PRISER OG BETINGELSER
 • HR-MODUL
 • FDV (FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD)
 • KJØRETØY
 • IK MAT
 • INTERNKONTROLL
 • PROSJEKT
 • AVVIK-, RISIKO- OG AKTIVITETSMODUL

Det stilles ingen krav til kunnskaper om Kuba på forhånd.

Målsetning:

Etter endt kurs skal du ha gode nok ferdigheter til å bruke og utvikle Kuba i din virksomhet. Det er grunnprinsippene i det digitale HMS-systemet som vi forsøker å gi deg innsikt i.

Varighet:
En dag

Innhold:

 • innføring i Kuba basic
 • innføring i Kuba standard
 • innføring i Kuba total

Innføring i funksjoner, håndbøker og skreddersydde moduler for din bransje, eksempler:

 • Kuba IK-MAT (Kantiner, restauranter og så videre)
 • Kuba IK ELEKTRO (system tilpasset elektrobransjen)
 • KUBA BA (system tilpasset bygg og anlegg)

Kurset gjennomføres ved forelesning, diskusjon og enkelte gruppeoppgaver.

Sted:
Som virtuelt, instruktørledet kurs via Teams eller i våre lokaler i Dronning Eufemias gt. 16

Tidspunkt:
Ta kontakt.

Kursbevis:
Oppmøte og delaktighet kvalifiserer til kursbevis

Påmelding:

Klikk på boksen under

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

Arsana dinHMS samarbeidspartner Medco dinHMS

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
Medco dinHMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste1

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
Medco dinHMS samarbeidspartner dinHMS BHT

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
Medco dinHMS Bedriftshelsetjeneste Utvikling

Utvikling.org SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i nærmere 20 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse.

Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. HMS-opplæring for ledere og annen lederutvikling ble fort en del av vårt tjenestespekter.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt HMS system Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.