51 71 52 70 post@medco-dinhms.no

HMS-KURS – HACCP, IK-MAT OG MATTRYGGHET

Hazard Analysis Critical Control Points

Håndtering av næringsmidler i Norge utføres ofte ved hjelp av HACCP, som kurset omhandler. Næringsmiddeltilsynet er lovgivende myndighet her, og kurset tilfredsstiller deres krav. Vi underviser i prosedyrer, nyttige verktøy og begreper for god matsikkerhet for å oppfylle internkontrollens krav.

BESTILL KURS

TRYGGERE ARBEIDSPLASSER GJENNOM GODT HMS-ARBEID

«Hygiene på arbeidsplassen har aldri vært viktigere. Her lærer du nødvendige tiltak og prosedyrer for å unngå sykdom og matforgiftning på arbeidsplassen.»

Cahtrine Hebnes, Leder HMS-rådgivning og kvalitet

Cathrine leder hms rådgivning Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste

DU LÆRER

 • Oppbygning av et internkontrollsystem
 • Mattilsynets eventuelle sanksjoner, arbeidsmetoder og formål
 • Rutiner ved sykefravær hos personalet
 • Smitteveier og smittekilder for matfarlige smittestoff
 • Innføring og orientering om den nye hygienepakken (HACCP)
 • Gjennomgang av grunnforutsetninger/kritiske punkter
 • Avvikshåndtering i egen bedrift
 • Dokumentasjonskrav, drift og rutiner
 • Gjeldende regelverk og lovkrav

Praktiske eksempler fra din hverdag

«Kurset gir deg en komplett oversikt og praktiske eksempler på hvordan en driver med trygg håndtering av mat».

Ingrid Rommetveit, HMS-rådgiver

Ingrid Rommetveit hms rådgiver Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste

OM KURSET

 

Målsetning:

For å kunne etablere gode prosedyrer og rutiner for å sikre trygg mat er det nødvendig at kjøkkenpersonale og ledere får en praktisk tilnærming til fremgangsmåten. Dette er hensikten med kurset. Deltakerne får kunnskap om HACCP-systemer og IK-mat, i tillegg til hvordan de kan forbedre dette i sin bedrift.

Målgruppe:

Alt fra «facility services», kantine, sentralkjøkken, kjøkken, restaurant, ansatte ved kjøkken på hotell og kjøkkensjefer, matfaglige ledere og ledere.

Forhåndskunnskaper om IK-mat med grunnforutsetningene er en fordel, men ikke et krav.

Varighet:
Tre til seks timer

Innhold:

 • Dokumentasjonskrav, drift og rutiner
 • Mattilsynets arbeidsmetoder, formål og eventuelle sanksjoner
 • Rutiner ved sykdom hos ansatte
 • Smitteveier og smittekilder for matfarlige smittestoffer
 • Innføring og orientering om den nye hygienepakken (HACCP)
 • Gjennomgang av grunnforutsetninger/kritiske punkter
 • Avvikshåndtering i egen virksomhet

Forslag til sjekklister, skjema og verktøy for videre internt arbeid blir utdelt. Gruppeoppgaver, diskusjon og forelesning er sentralt i selve gjennomførelsen av kurset.

Sted:
Kontakt oss

Tidspunkt:
Etter forespørsel

Kursbevis:
Oppmøte og delaktighet kvalifiserer til kursbevis

Påmelding:
Påmelding gjøres direkte i kurskalenderen eller ved å trykke på lenken «Påmelding for kurs gjøres her». Du booker kurset online for inntil tre deltakere, og vil motta bekreftelse på epost. Vi tar forbehold om endringer av dato.

Påmelding er bindende. Det tas forbehold om minimum ti påmeldte kursdeltakere ved åpne kurs. Vi fakturerer kursavgift med forfall en uke før avholdt kurs.

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

Arsana dinHMS samarbeidspartner Medco dinHMS

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
Medco dinHMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste1

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
Medco dinHMS samarbeidspartner dinHMS BHT

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
Medco dinHMS Bedriftshelsetjeneste Utvikling

Utvikling.org SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i nærmere 20 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse.

Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. HMS-opplæring for ledere og annen lederutvikling ble fort en del av vårt tjenestespekter.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt HMS system Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.