51 71 52 70 post@medco-dinhms.no

HMS-KURS – Personlighetsbestemt tidsstyring

Produktivitet er ikke psynonymt med effektivitet!

Tid er nøkkelen til mer livskvalitet! Har du et bevisst forhold til din egen oppfatning av tid? Tenker du at du har nok tid? Kjenner du på følelsen av ikke å klare å fullføre ting i tide? Eller kanskje du tar deg selv i å utsette de ubehagelig oppgavene? I dette kurset vil du bli mer bevisst dine tidsvaner og få gode verktøy for å bli mer effektiv i din håndtering av tid! Tid er LIV!

BESTILL KURS

Personlighetsbestemt tidsstyring er en bevisstgjøringsprosess personlig og for organisasjon.

Å kunne planlegge egen og organisasjonens tid bedre gir mer produktivitet og lavere stressnivå. Dette vil også redusere fare for utbrenthet og sykefravær. Personlighetsbestemt tidsstyring bør være en del av alle organisasjoners kontinuerlige kapasitetsbygging. 

 

Tone Thorstensen daglig leder avdeling Agder

Tone Thorstensen daglig leder Medco dinHMS Agder
Kurs i medarbeidersamtalen

KURSETS leveres digitalt og analogt ved vår avdeling Agder

  • Personlighetsbestemt tidsstyring har gitt meg mer tid til det som er mest viktig for meg og min organisasjon.
  • Det øker min trivsel og produktivitet. Arbeider mer konsentrert med prioriterte oppgaver.
  • Personlighetsbestemt tidsstyring gir meg også bedre fritid og mer mentalt fri fra jobb.

FÅ MEST UT AV DIN EGEN HVERDAG!

Personlighetsbestemt tidsstyring er et godt verktøy for bedre arbeidstid og fritid.  Bedre konsentrasjon på jobb og mer mentalt fri på fritiden.  Det gir mestring og trivsel når jeg jobber mer med det som er mest viktig for meg og min organisasjon.

JOHAN HOLTE Medco dinHMS
Rune Semundseth den gode medarbeider samtalen

Tidstyven

Våren 2021 gjennomførte bedriftshelsetjenesten et kurs for alle ledere i Lyngdal kommune som omhandlet «Tidstyver». Bestillingen var knyttet til at kommunen måtte nedbemanne ledelse og at lederne i utgangspunktet gav uttrykk for at de hadde travle dager og ikke rakk over alle oppgavene. I tillegg var det kommet tilbakemeldinger fra ansatte om at de «aldri så lederne sine lengre, for de var alltid i møter». Bedriftshelsetjenestens opplegg inneholdt både en felles opplæring, og i ettertid en individuell oppfølging. Målet var at ledere skulle kunne identifisere sine tidstyver, prioritere annerledes, og tilslutt jobbe på en måte som gav rom for mer egentid og tid til sine ansatte. Ledere har i ettertid tatt i bruk nye måter å jobbe på, de er mye mer bevisst effektive møter og eposter, og  de har begynt å legge inn pusterom i kalenderen. Som arbeidsgiver tenker vi at dette kurset har bidratt til en sunnere ledergruppe som er bedre i stand til å takle en krevende og utfordrende jobbsituasjon. Kurset kvalifiserte for OU-tilskudd, noe som også gjorde at vi klarte å gjennomføre i en krevende økonomisk tid.

Kommunalsjef organisasjon og personal, Isabella Collett Sikel

OM KURSET

 

Personlighetsbestemt tidsstyring

BLI MER EFFEKTIV I ARBEIDSHVERDAGEN! BLI KJENT MED DINE TIDSTYVER! FÅ MER GJORT PÅ KORTERE TID!

Kursinnhold
• Vi tar utgangspunkt i et spørreskjema som synliggjør dine hovedtendenser i tidsstyring og selvledelse.
• Gjennomgang av hovedtendenser i tids- og egenledelse.
• Oversikt over ulik atferd i tidsstyring.
• Utarbeidelse av personlig handlingsplan med fokus på egne forbedringsområder innenfor tidsstyring.

Læringsmål

• Bli bevisst hvordan du kan bli mer effektiv i hverdagen.
• Økt forståelse for hvordan du kan forbedre din personlige atferd i tidsstyring og få en mer effektiv hverdag.
• Bli bevisst på egne mål og prioriteringer, din evne til planlegging og hva du lar deg forstyrre av.
• Bli i stand til å sette gode, personlige målsettinger for effektiv tidsstyring.

Varighet
3 -4 timer avhengig av antall deltagere.
Målgruppe
Alle. Kan gjennomføres individuelt og i gruppe.

Utstyr
Projektor og spørreskjema.

Dato og sted
Etter avtale

Velkommen til kurs!

 

Arsana dinHMS samarbeidspartner Medco dinHMS

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
Medco dinHMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste1

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
Medco dinHMS samarbeidspartner dinHMS BHT

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
Medco dinHMS Bedriftshelsetjeneste Utvikling

Utvikling.org SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i nærmere 20 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse.

Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. HMS-opplæring for ledere og annen lederutvikling ble fort en del av vårt tjenestespekter.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt HMS system Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.