51 71 52 70 post@medco-dinhms.no

KURS - Sykefraværsarbeid i praksis

Fra fravær til nærvær: praktisk sykefraværsoppfølging

Ansvaret for å sørge for kontinuerlig arbeid med oppfølging og forebygging av sykefravær ligger overordnet hos arbeidsgiver. Praktiske innspill i forbindelse med dette arbeidet gis i kurset.

BESTILL KURS

DET BESTE GODET SOM ANSATT ER GOD OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

«Synes du det kan være krevende å følge opp sykmeldte ansatte på en god måte? Jeg hjelper deg gjerne!»

Hilde Seland HMS – rådgiver og fysioterapeut

Medco dinHMS utfordringer ved sykefravær

UTFORDRINGER MED SYKEFRAVÆR?

VI HJELPER DEG MED:

 • Bruk av case og praktiske eksempler
 • Hvem som kan hjelpe i arbeidet
 • Søkelys på regelverk – hvilke forventninger, virkemidler og rutiner finnes?
 • Sykefraværsarbeid: arbeidsplassen som hovedarena
 • Rettigheter og plikter for både arbeidstaker og arbeidsgiver
 • Oppfølging og forebygging av sykefravær: ansvar og roller

GODT SYKEFRAVÆRS-ARBEID REDDER LIV

«I dagens arbeidsklima står arbeidsgivere og arbeidstakere overfor store utfordringer, både når det gjelder psykososiale- og fysiske forhold. Et klapp på skulderen eller tilrettelegging i vanskelige perioder kan utgjøre forskjellen på hvorvidt en sykemelding blir langvarig eller i verste fall fører til alvorlige konsekvenser for medarbeideren. Dette kurset gir deg et system for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær.»

Helen Stene, HMS-rådgiver

Forbyggende sykefraværs-arbeid

OM KURSET

Innføring i gjennomgang av fremgangsmåter for godt lederskap, praktiske tips og lovverket gjennomgås i vårt kurs.

Målgruppe:
Tillitsvalgte, verneombud, ansatte med personalansvar, avdelingsledere og ledere. Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Målsetning:
Gi deltakerne kjennskap til gjeldende regelverk, økt kunnskap om praktisk fraværsarbeid og forbedre lederegenskaper.

Varighet:
Tre timer

Innhold:

 • Bestemmelsene i Folketrygdloven
 • Erfaringsutveksling og praktiske eksempler
 • Aktører i sykefraværsarbeidet: BHT, lege, NAV, arbeidstaker, arbeidsgiver
 • Den vanskelige samtalen
 • Utfylling og dokumentasjon av oppfølgingsplaner
 • Virkemidler i «Raskere tilbake» og IA
 • Plikter/rettigheter

For å gi deltakerne trygghet i eget arbeid benytter vi oss av reelle tilfeller og eksempler i kurset. Gruppeoppgaver, diskusjon og forelesning utgjør elementene for læring.

Sted:
Se kurskalender

Tidspunkt:
Se kurskalender

Kursbevis: 
Oppmøte og delaktighet kvalifiserer til kursbevis

Påmelding
Påmelding gjøres direkte i kurskalenderen eller ved å trykke på lenken «Påmelding for kurs gjøres her». Du booker da kurset online for inntil tre deltakere, og vil motta bekreftelse på e-post. Vi tar forbehold om endringer av dato.

Påmelding er bindende. Det tas forbehold om minimum ti påmeldte kursdeltakere ved åpne kurs. Vi fakturerer kursavgift med forfall en uke før avholdt kurs.

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

 

Arsana dinHMS samarbeidspartner Medco dinHMS

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
Medco dinHMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste1

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
Medco dinHMS samarbeidspartner dinHMS BHT

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
Medco dinHMS Bedriftshelsetjeneste Utvikling

Utvikling.org SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i nærmere 20 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse.

Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. HMS-opplæring for ledere og annen lederutvikling ble fort en del av vårt tjenestespekter.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt HMS system Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.