51 71 52 70 post@medco-dinhms.no

HMS TJENESTER - DU FORSTÅR OG HAR NYTTE AV!

MENNESKE - LEDELSE - SYSTEM

Våre kunder opplever at vi har vilje til å dele, teknologi, engasjement, service og kunnskap. Som bedriftshelsetjeneste hjelper vi til med kompetanseheving og arbeidsrelaterte spørsmål innenfor HMS-arbeidet for både medarbeidere, mellomledere og øverste ledere. For å effektivisere og forenkle ditt målrettede HMS-arbeid har vi i Medco dinHMS unik kompetanse med onlineløsninger og mange praktiske HMS-verktøy. Hvorvidt det er snakk om å fremme trivsel på arbeidsplassen eller redusere sykefravær og skader, hjelper vi i bedriftens forebyggende arbeid.

LANDSDEKKENDE BEDRIFTSHELSETJENESTE

«Medco dinHMS har kunder over hele landet og er en akseptert bedriftshelsetjeneste. Trenger din bedrift hjelp til forebyggende arbeid relatert til å fremme trivsel på arbeidsplassen eller redusere sykefravær og skader? Medco dinHMS har gjennom unik kompetanse med mange onlineløsninger og praktiske verktøy som effektiviserer og forenkler ditt målrettede HMS-arbeid.«

Ine Bjelland, HMS-rådgiver og klinikkleder

Ine Bjelland Medco dinHMS Bedriftshelsetjeneste
Cathrine Hebnes HMS rådgivning Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste

VI SER AT VÅRT ARBEID UTGJØR EN FORSKJELL FOR VÅRE KUNDER

SYSTEMATISK HMS-ARBEID PÅ ARBEIDSPLASSEN

«Du kan oppnå større grad av medvirkning fra de ansatte, lavere sykefravær og bedre rutiner ved å sette søkelys på systematisk HMS-arbeid. Dette resulterer også i arbeidslyst hos den enkelte, tillit hos kunder, større konkurransekraft, bedre resultater for virksomheten og bedre kvalitet i arbeidet for arbeidstaker.«

Cathrine Hebnes, leder HMS-rådgivning og kvalitetsansvarlig

VI KAN HMS - Medco dinHMS

Medco dinHMS BHT har kompetanse innen revisjon, implementering og utarbeidelse av HMS-systemer. Systemene våre blir ansett som effektive, praktiske og enkle. Vi tilrettelegger hvert system basert på dokumentasjonskrav, risiko, størrelse, kompleksitet og type drift.

«Gjennom å være tidlig ute kan gode rutiner hurtig iverksettes for å redusere unødig «brannslukning», stress og feilproduksjon. Samtidig føles det bra å være klar for tilsynsbesøk. Medco dinHMS bør bistå med utformingen av din bedrifts HMS-system allerede før oppstart av ny virksomhet. I løpet av bedriftens innkjøringsfase og «modningsprosess» lar dette systemet seg enkelt endre.»

 

Elisabeth Slethei, Bedriftsfysioterapeut og HMS-rådgiver

Elisabeth Slethei Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste

TJENESTER

Vi kan bidra uavhengig av hvilken hjelp du trenger innenfor HMS-faget. Videre kan vi hjelpe deg via vårt store nettverk dersom vi ikke har ekspertisen selv.

KONTAKT OSS I DAG

SYKEFRAVÆR OG NÆRVÆRSARBEID

Utfordrende? Vi hjelper deg!
Gode og helsefremmende arbeidsplasser påvirker sykefraværet på tre måter: De fremmer helse gjennom trivsel, utvikling og vekst. De forebygger helse ved å forhindre skade/sykdom og de gjør sykefraværet kortest mulig ved å tilrettelegge arbeidet på en god måte. Godt sykefraværsarbeid krever kompetente ledere, at alle i virksomheten kjenner hensikten og målet. Da er arbeidet forankret hos alle; i ledelsen, blant tillitsvalgte og verneombud, hos ansatte og hos folk i ulike støttefunksjoner. Klare rammer og rutiner gjør oppfølgingen av sykmeldte forutsigbar og rettferdig. Da øker sjansen for å lykkes.

KARTLEGGING OG RISIKOVURDERING

Medco dinHMS har utviklet ulike kartleggingsverktøy som avdekker risikoområder og lovkrav i din virksomhet.
Det finnes ulike kartleggingsmetoder og arbeidsplassundersøkelser. Hvilken metode som velges, vil være avhengig av type virksomhet, antall ansatte, arbeidets art, problemområde og lignende. Medco dinHMS har utviklet ulike kartleggingsverktøy som avdekker risikoområder og lovkrav. vi bistår i arbeidet med å utarbeide handlingsplaner og iverksette tiltak for å forebygge arbeidsrelaterte helseplager og sykdom.

MATTRYGGHET

Trenger du hjelp med hygiene foreskriftene?
Vår jobb er å bistå deg og dine kolleger slik at dere enkelt kan forholde dere til regelverket for IK-mat og HACCP-også kalt hygieneforskriften. Vår filosofi er «jo enklere jo bedre» slik at du kan bruke din tid og bedriftens ressurser på å sikre trygg mat gjennom gode rutiner. Et godt IK-mat og HACCP-system tilpasset din virksomhet bidrar til redusert svinn, økt kvalitet, bedre personalhåndtering og derigjennom økt lønnsomhet.

SYSTEMATISK HMS-ARBEID

Vi har kompetansen du trenger! HMS-HÅNDBOK
Ved å fokusere på systematisk HMS-arbeid, vil man kunne oppnå bedre rutiner, mindre sykefravær og større grad av medvirkning fra de ansatte. Dette gir igjen bedre kvalitet i arbeidet for arbeidstaker, bedre resultater for virksomheten, større konkurransekraft, tillit hos kunder og arbeidslyst hos den enkelte.

HMS-håndboken tilpasses spesielt for den enkelte virksomhet og bransjespesifikt innhold ligger alltid i bunn. Håndboken får et innhold og en form som er relevant og gjenkjennelig for din virksomhet.

YRKESHYGIENE

Trenger du hjelp med prosedyrer?
Yrkeshygiene betegner det fagområde som er knyttet til å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt iverksette tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko.
Vi har kompetansen du trenger for å sikre god praksis og bra helse i din organisasjon.

ARBEIDSMILJØ OG ARBEIDSHELSE KARTLEGGING

Hvordan få organisasjonen til å prestere bedre!
Et godt arbeidsmiljø er en viktig verdi i seg selv, men også en vesentlig forutsetning for motivasjon og bidrag til verdiskapning. Systematisk arbeid med og kartlegginger av arbeidsmiljøet er en kontinuerlig prosess. Medco dinHMS kan bistå i hele prosessen – fra tilpassede kartlegginger, gjennomføre den konfidensielt over web, sammenfatte besvarelser, foreta eventuelt individuell oppfølging, foreslå tiltak og bistå i gjennomføringen av konkrete handlingsplaner.

ERGONOMISK ARBEIDSPLASS VURDERING

Vi kommer der du er!
I Norge har over 40 % av sykemeldingene en diagnose relatert til muskel- og skjelettplager. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er en av de største årsakene til sykefravær i arbeidslivet, og medfører konsekvenser både for den som rammes, bedriften og samfunnet. Medco dinHMS bidrar med kunnskap som kan forebygge helseplager og hindre utstøting fra arbeidslivet.

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Bedre arbeidsmiljø i hverdagen!
Trivsel på arbeidsplassen er grunnleggende for å forebygge samarbeidsproblemer, stress og utbrenthet og er dessuten en forutsetning for innovasjon og utvikling på arbeidsplassen. Virker arbeidet berikende og gir faglig og personlig vekst, eller virker det lite motiverende og nedbrytende?  Fokuseres det på godt arbeidsmiljø med samhørighet og vekst, kan konflikter og mistrivsel forebygges. Det gir vekst for den enkelte og for hele virksomheten. les mer om hvordan vi kan bistå din bedrift i disse mellommenesklige prosessene.

LEGENE

Leger som er spesialister på arbeidshelse
VÅRE LEGER HJELPER DEG – Våre leger og spesialist i arbeidsmedisin gjennomfører daglig en rekke konsultasjoner. Særlig gjelder dette arbeidsrelaterte plager. I tillegg hjelper vi også de som opplever for lang ventetid hos fastlege, eller de som bor et annet sted og derfor ikke har fastlege i nærområdet. Trenger du attester, sykemelding, vaksiner og resepter vi kan hjelpe på dagen. Vi har også andre tjenester som kan bidra til å bedre mental og fysisk helse. Trenger du hjelp med livstilsendring eller har andre utfordringer som måtte trenge oppmerksomhet, da kan vi hjelpe!

E- LÆRING

Et av markedets enkleste LMS- system
Med et nettbasert Learning Management System (LMS) kan kunnskap spres i bedriften på en kostnadseffektiv måte, uavhengig av tid og sted. Kursdeltakere kan ta kurs når som helst, og kurset ligger også lett tilgjengelig for senere repetisjon. Brukergrensesnitt og kursinnhold tilpasses automatisk skjermstørrelse på PC, nettbrett mobil.  Administrasjon blir forenklet og virksomheten får samlet kompetanseoversikt og full dokumentasjon på hvilke kurs og opplæringstiltak som er gjennomført.

OFFSHORE- OG SJØMANNSATTESTER

Offshoreattest på dagen!
Ingen BHT i Norge har mer erfaringer med å utstede offshore- og sjømannsattester  enn oss. Våre leger gjør dette hver eneste dag og har dermed spisskompetanse og omfattende erfaring med dette. Flere av våre leger er også flyleger og dykkerleger. Hos oss får du rask bistand av meget kompetente leger på området og offshore- og sjømannsattest på dagen hvis du trenger det.
Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste ledertrening

LEDERTRENING

Verdensledende lederutviklingsprogram

"Gode ledere blir ikke født gode, de blir trent opp" - Ken Blanchard

Medco dinHMS har inngått samarbeid med Blanchard Norway, et av verdens beste lederutviklingsprogram. Har du en medarbeider som har steget i gradene men har lav formell lederkompetanse, eller selv trenger ekstra påfyll? Vi kan hjelpe! Ta kontakt

ONLINE HMS - KUBA

Gjør jobben bedre og enklere
Vi gjør din hverdag enklere ved å tilby markedets mest fleksible system for internkontroll og HMS. Sammen med Kuba Norge AS har vi utviklet vår portal med ulike håndbøker med tilhørende skjema, sjekklister, juridiske dokumenter samt forslag til rutiner og prosedyrer. Systemet kan kjøres på PC/ MAC, mobil og iPad med mer. HMS systemet tilpasses dine behov ut i fra størrelse, kompleksitet og hva slags funksjonalitet du har behov for.

NETTMØTE OG KONSULTASJON MED MEDCO dinHMS

NETTMØTE ELLER SUPPORT MED MEDCO dinHMS

Vi tilbyr nettmøter og videokonferanser med våre kunder
Vi har muligheten for å gjennomføre videokonferanse eller bistå deg med fjernsupport via vår TeamViewer.

TEMPERATURMÅLERE

TEMPERATURMÅLERE OG TEMPERATURLOGGERE

TEMPERATURMÅLERE OG TEMPERATURLOGGERE

Her er et utvalg med temperaturmålere og loggere vi anbefaler til ett hvert kjøkken. Produktene er praktiske, funksjonelle og er lette å bruke. Vår leverandør har rask service og gode produkter til svært konkurransedyktige priser. Har du spørsmål om utstyr utover de vi har plukket ut må du gjerne kontakte oss.
Arsana dinHMS samarbeidspartner Medco dinHMS

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
Medco dinHMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste1

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
Medco dinHMS samarbeidspartner dinHMS BHT

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
Medco dinHMS Bedriftshelsetjeneste Utvikling

Utvikling.org SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i nærmere 20 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse.

Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. HMS-opplæring for ledere og annen lederutvikling ble fort en del av vårt tjenestespekter.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt HMS system Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.