51 71 52 70 post@medco-dinhms.no

ARBEIDSMILJØ OG ARBEIDSHELSE KARTLEGGINGER

Hvordan kan du få din organisasjon til å prestere bedre?

Et godt arbeidsmiljø er en viktig verdi i seg selv, men også en vesentlig forutsetning for motivasjon og bidrag til verdiskapning. I tillegg vil det fysiske arbeidsmiljøet være avgjørende for god arbeidshelse. Systematisk arbeid med og kartlegginger av arbeidsmiljø og arbeidshelse er en kontinuerlig prosess. MEDCO dinHMS kan bistå i hele prosessen – fra tilpassede kartlegginger, gjennomføring konfidensielt over web, sammenfatte besvarelser, foreta eventuelt indviduell oppfølging, foreslå tiltak og bistand i gjennomføringen av konkrete handlingsplaner.

BESTILL RÅDGIVNING

GODT ARBEIDSMILJØ

«Vi jobber med både de «harde» og «myke» sidene i organisasjonen og ser hvordan disse spiller sammen, samt bearbeider resultatene slik at de kan følges opp med konkrete handlingsplaner».

Helen Stene, HMS rådgiver

HMS - fysisk arbeidsmiljø

Klager dine medarbeidere på dårlige arbeidsforhold?

La oss hjelpe deg med Kartlegging av arbeidsmiljø, vurdering og rådgivning vedrørende:

 • Inneklima/luftkvalitet
 • Kjemikalier/gasser/støv
 • Støy
 • Sikkerhetsdatablader og stoffkartotek
 • Risikovurdering
 • Verneutstyr
HMS Medco dinHMS

Arbeidsplassen/arbeidshelse

Arbeidsstasjonen til den enkelte medarbeider er en avgjørende faktor for god arbeidshelse. Har du utfordringer med ditt fysiske arbeidsmiljø? Vi hjelper deg med gjennomgang av:

 • Utstyr og rammebetingelser
 • Vurdering av stoler, arbeidsbord, verktøy og annet materiell som legger premisser for hvordan arbeid kan utføres ergonomisk gunstig
 • Individuelle forhold: Vurdering og samtale med arbeidstaker med fokus på arbeidsvaner/uvaner
 • Råd om tilrettelegging/organisering og vurdering av behov for hjelpemidler
 • Bistå ved utforming av nye eller ombygging av eksisterende arbeidsplasser
 • Funksjonsvurdering

Psykososialt arbeidsmiljø

Trenger du bistand i forbindelse med det mellomenneskelige og sosiale samspillet på arbeidsplassen? Vi hjelper med;
 • Lederveiledning
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Medarbeiderundersøkelser
 • Veiledning i utarbeiding av interne retningslinjer og prosedyrer, eksempelvis avvik, klager og varsling
 • Konflikt- og konflikthåndtering
 • Mobbing/trakasering
 • Stresshåndtering
 • Krisehåndtering
 • Vold og trusler
 • Omstilling og endring
 • Rus og spillavhengighet
 • Bistå bedriftens HMS-aktører (ledere, arbeidstakere, verneombud, tillitsvalgte, AMU)

 

Psykososialt Medco dinHMS

Kartlegging

 

Kartleggingen gjennomføres med et av våre kvalitetssikrede, nettbaserte verktøy. De ansatte kan enkelt avgi sine svar som sikres full anonymitet. Dette bidrar til høy svarprosent og reelle tilbakemeldinger.

I tillegg til tradisjonelle arbeidsmiljøkartlegginger kan vi også tilby kartlegginger som involverer faktorer med betydning for sykefravær og den ansattes helse. Ulike tema i forhold til helse og jobb kan være faktorer som; opplevde muskel og skjelettplager, rus, stress, jobbmestring.

 

Arsana dinHMS samarbeidspartner Medco dinHMS

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
Medco dinHMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste1

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
Medco dinHMS samarbeidspartner dinHMS BHT

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
Medco dinHMS Bedriftshelsetjeneste Utvikling

Utvikling.org SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i nærmere 20 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse.

Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. HMS-opplæring for ledere og annen lederutvikling ble fort en del av vårt tjenestespekter.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt HMS system Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.