51 71 52 70 post@medco-dinhms.no

KUBA ONLINE HMS-VERKTØY

KUBA GJØR HVERDAGEN DIN ENKLERE – DIGITALT STYRINGSSYSTEM FOR HMS

Kuba IK er et web-basert system for internkontroll som tilbys av Medco dinHMS. Tjenesten har i overkant av 20.000 unike brukere og brukes av over 2.800 bedrifter i mange ulike bransjer. Det er ingen grunn til å bekymre seg for at det ikke brukes, ettersom det ved hjelp av moduler blir tilpasset hver enkelt bedrift. Dersom du ønsker å ha oversikt over og administrere alle avdelinger leveres også Kuba IK i en unik konsernløsning.

KONTAKT OSS

GODT HMS-ARBEID FØRER TIL TRYGGERE ARBEIDSPLASSER

«Kuba kan skaleres etter behov hos kunden, organisasjonsstruktur og størrelse og omtales som det mest fleksible og moderne systemet i markedet. Det forenkler arbeidet med internkontroll og HMS og er et komplett, digitalt system.»

Anne Lovise Rafoss, HMS-rådgiver og sykepleier

Anne Lovise Rafoss HMS-rådgiver og sykepleier
Kuba-app digitalt HMS-System

OPPNÅ MER FLEKSIBILITET – DIGITALT HMS-SYSTEM

 

 • Kuba kan tilbys som portalløsning. Dette gjør at systemet også er velegnet for bransjeorganisasjoner, eiendomsforvaltere og kjeder.
 • Kuba gjør det enkelt med oppfølging av aktiviteter på samtlige enheter, ettersom de ansatte i bedriften får tilgang til systemet gjennom egen innlogging.
 • Kuba er nettbasert og kan dermed brukes på alt fra smarttelefon, nettbrett og PC/MAC.
 • Kuba dekker HMS-lovkrav i alle bransjer og som tilpasses hver enkelt virksomhet, ettersom det er et modulbasert internkontrollsystem.

 

KUBA DIGITALT HMS-SYSTEM forenkler hverdagen

«Det blir enklere for deg og din bedrift å ha kontroll når lovgivende organer kommer på tilsyn med markedets mest fleksible og moderne HMS-system.»

Cathrine Hebnes, leder HMS-rådgivning og kvalitetsansvarlig

Cathrine Hebnes leder HMS-rådgivning Medco dinHMS

OM TJENESTEN

 

Målgruppe:

Målgruppen til Kuba omfatter hver og en med behov for et digitalt HMS-system. Den har tjenester og moduler som vi tilbyr support til, og er en digital tjeneste for helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeids-tjeneste. Vi tilbyr både spesialiserte kurs og egne rådgivere i denne sammenheng, som veileder innen tilpasset bruk av systemet og innføring av Kuba sine tjenester og moduler. Rådgivningen omfatter revisjon, vedlikehold og utarbeidelse av HMS-systemer. Risikokartlegginger, aktiviteter, avvikshåndtering og flere moduler er en del av den fullverdige elektroniske HMS-løsningen, og vi er en av få aktører som tilbyr dette. Videre blir det tatt hensyn til din bedrifts størrelse og art.

Systemet inneholder blant annet:

 • APP
 • HR-MODUL
 • FDV (FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD)
 • KJØRETØY
 • IK MAT
 • INTERNKONTROLL
 • PROSJEKT
 • AVVIK-, RISIKO-, OG AKTIVITETSMODUL
 • HMS-HÅNDBOK
 • PRISER OG BETINGELSER

 

Kuba kommer i tre versjoner:

 • Kuba basic
 • Kuba standard
 • Kuba total

Systemet har funksjoner som; håndbøker og skreddersydde moduler for din bransje.

Eksempler:

 • Kuba IK-MAT (Kantiner, restauranter osv)
 • Kuba IK ELEKTRO (system tilpasset elektrobransjen)
 • KUBA BA (system tilpasset bygg og anlegg)

 

Arsana dinHMS samarbeidspartner Medco dinHMS

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
Medco dinHMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste1

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
Medco dinHMS samarbeidspartner dinHMS BHT

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
Medco dinHMS Bedriftshelsetjeneste Utvikling

Utvikling.org SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i nærmere 20 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse.

Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. HMS-opplæring for ledere og annen lederutvikling ble fort en del av vårt tjenestespekter.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt HMS system Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.