51 71 52 70 post@medco-dinhms.no

VÅRE KLINIKKER

Legesenter

Vi har spesialister i allmennmedisin, arbeidsmedisin og bedriftsleger på alle våre kontorer. Trenger du ny vaksine, en helsesjekk, attester, legetime eller har andre utfordringer av medisinsk karakter? Da kan vi hjelpe fra våre lokale legesentre på Tananger og Hinna Park. Hos oss får du stort sett time samme dag.

BESTILL LEGETIME
Medco dinHMS lokale legesentre på Tananger og Hinna Park

Konsultasjoner

Våre bedriftsleger og vår spesialist i arbeidsmedisin gjennomfører daglig en rekke konsultasjoner for våre kunders ansatte. Særlig gjelder dette arbeidsrelaterte plager, men dersom vi har kapasitet hjelper vi også de som opplever for lang ventetid hos fastlege. Vi hjelper også de som bor et annet sted og derfor ikke har fastlege i nærområdet.

TRYGGERE ARBEIDSPLASSER GJENNOM GODT HMS-ARBEID

«Vårt nye risikobaserte og målrettede helseundersøkelsesprodukt gjør at samme hvilken av samarbeidende BHT-er dine ansatte går til arbeidshelse-undersøkelse hos, så blir undersøkelsen gjort på samme måte og i samme verktøy, med rapporten klar i det siste ansatte går ut fra legesenteret.»

Pål Lillebø, CEO, Medco dinHMS

CEO Pål Lillebø Medco dinHMS
Steffen Roth Bedriftsoverlege Medco dinHMS

Rustest, audiometri, spirometri, laboratorium og suturstue

«Vi gjennomfører rustester både ved mistanker og som del av et AKAN-opplegg. I tillegg foretar vi pusteprøve (spirometri) og hørseltester (audiometri) for de som har behov for det. Blodprøver tas ved målrettede helsekontroller og ellers ved behov (vurderes av våre bedriftsleger). De fleste prøver kan nå analyseres direkte på vårt eget laboratorium. På vår suturstue gjennomfører vi enkelt sårstell, samt utfører enkle suturer (syr) ved småskader. Ved behov vil våre bedriftsleger henvise til fastlege, spesialist eller andre tjenester som røntgen, MR, CT eller fysioterapi/kiropraktor.»

Steffen Roth, Bedriftsoverlege

ATTESTER

OFFSHORE-, SJØMANN-, FLY-, DYKKER-, OG FØRERATTESTER

Har du behov for attest i forbindelse med jobb eller reise? Vi tilbyr de fleste typer attester og kan ordne attester på dagen ved behov. Trenger du mer informasjon om våre attester? Ta gjerne kontakt eller last ned vår brosjyre.

Mange helsekontroller gjennomføres på grunn av krav om dette for å få en attest som er nødvendig for å utføre et bestemt arbeid. Dette er ikke det samme som en arbeidshelseundersøkelse, men vi ser at mange av våre kunder gjør dette samtidig, ettersom dette blir mest effektivt, siden det ofte er mye av de samme undersøkelsene som skal gjøres.

Helseundersøkelse i forbindelse med utstedelse av offshoreattest og sjømannsattest er hjemlet i lov og forskrift. Disse undersøkelsene følger et standardsett med tester og legeundersøkelse.

Formålet er å finne ut om arbeidstaker er såkalt «helsemessig skikket» til å arbeide på henholdsvis plattform (fast installasjon) eller båt (flytende fartøy/installasjon). Det betyr i praksis at formålet med helseundersøkelsen er å kartlegge hvorvidt helsemessige forhold kan komme i konflikt med sikkerheten om bord på installasjon/fartøy. Det er fastsatt konkrete krav til helse i forskriften. De som eventuelt ikke tilfredsstiller kravene, må søke om dispensasjon fra henholdsvis Fylkesmannen eller Sjøfartsdirektoratet.

Selv om disse attestene er de vanligste, finnes det en rekke andre attester. Noen av disse er attest for flygende personell, dykker-attest, fallskjerm-attest, attest for diverse førerkort og attest for førere på jernbanen.​​​​​​​​​

Min Livsstil Medco dinHMS

Min Livsstil

I tillegg til helsekontroller med lege tilbyr vi livsstilsundersøkelse. Her sjekker våre erfarne helse- og treningsmedarbeidere kolesterol, blodtrykk, kroppsmassesammensetning (Tanita vekt) og kondisjon (sykkeltest). I tillegg må en svare på en del spørsmål angående trening, kosthold og lignende. Sammen med en samtale og individrapport ser vi at dette er motiverende i forhold til å ta ansvar for egen helse, ikke minst ved sammenlikning over tid. I tillegg kan virksomheten få en bedriftsrapport som viser gjennomsnittene. Også her kan man se utvikling over tid og for eksempel få dokumentert effekten av treningstiltak og andre tiltak som virksomheten gjør innenfor området. Vi har skreddersydde program for bedrifter, både for private og offentlige virksomheter.

Arsana dinHMS samarbeidspartner Medco dinHMS

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
Medco dinHMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste1

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
Medco dinHMS samarbeidspartner dinHMS BHT

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
Medco dinHMS Bedriftshelsetjeneste Utvikling

Utvikling.org SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i nærmere 20 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse.

Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. HMS-opplæring for ledere og annen lederutvikling ble fort en del av vårt tjenestespekter.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt HMS system Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.