51 71 52 70 post@medco-dinhms.no

SYSTEMATISK HMS-ARBEID

Tilpasset din bransje og din virksomhet

 

Følger din virksomhet kravene i Internkontrollforskriften? Det stilles krav til dokumentasjon av at det arbeides regelmessig med HMS og at avvik registreres, følges opp og lukkes. Videre er det krav til risikovurderinger og årlig gjennomgang av internkontrollsystemet.

 

La oss lede deg gjennom denne prosessen og støtte ditt arbeid med å systematisere dine HMS-prosesser.

Støtte for systematisk HMS-arbeid

HAR DU SATT DITT HMS-ARBEID I SYSTEM?

«Ved å fokusere på systematisk HMS-arbeid oppnår en bedre rutiner, mindre sykefravær og større grad av medvirkning fra de ansatte. Dette gir igjen bedre kvalitet i arbeidet for arbeidstaker, bedre resultater for virksomheten, større konkurransekraft, økt tillit hos kunder og arbeidslyst hos den enkelte.«

Siv Therese Eie, avdelingsleder Medco avdeling Ryfylke

 

Systematisk HMS-arbeid

Trenger du en håndbok for systematisk HMS-arbeid som er tilpasset din organisasjon?
Våre HMS-prosesser tilpasses spesielt for den enkelte virksomhet og bransjespesifikt innhold ligger alltid i bunn. Håndboken får et innhold og en form som er relevant og gjenkjennelig for din virksomhet.

Flere av våre kunder har kommentert at vår evne til å spesialtilpasse håndbøker gjør at de faktisk blir brukt.

«Tidligere har det vært et dokument uten noe reell verdi fordi våre medarbeidere ikke føler det er relevant.»  

«Jeg hadde aldri trodd at en slik justering skulle utgjøre en så stor forskjell» Medco dinHMS leverer skreddersydde HMS-bøker.

Ingrid Rommetveit, HMS-ingeniør og HMS-Rådgiver

Systematisk HMS-arbeid

Trenger du hjelp eller bistand i ditt HMS-arbeid?

 

  • Vi reviderer og bistår med utarbeidelse av HMS-system som hjelper deg med internkontrollen
  • Utarbeidelse og revidering av rutiner
  • Faglig rådgivning for arbeidsmiljøutvalg, AI-utvalg og andre HMS-aktuelle utfordringer
  • Rådgivning i forbindelse med kartleggingsmetoder og verktøy for ledere og verneombud
  • Bistand ved gjennomføring av vernerunder og kartlegging
  • Opplæring innen prosedyrer og regelverk i henhold til arbeidsmiljøloven

 

Arsana dinHMS samarbeidspartner Medco dinHMS

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
Medco dinHMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste1

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
Medco dinHMS samarbeidspartner dinHMS BHT

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
Medco dinHMS Bedriftshelsetjeneste Utvikling

Utvikling.org SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i nærmere 20 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse.

Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. HMS-opplæring for ledere og annen lederutvikling ble fort en del av vårt tjenestespekter.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt HMS system Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.