51 71 52 70 post@medco-dinhms.no

HMS - YRKESHYGIENE

I dagens arbeidsklima har yrkeshygiene blitt en viktig faktor for HMS-arbeidet. Sentralt i dette arbeidet ligger identifikasjon og kartlegging av biologiske, fysiske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorer. HMS er i tillegg lovpålagt og nødvendig for utvikling av gode arbeidsplasser. Som din bedriftshelsetjeneste, hjelper Medco dinHMS deg med vurdering av helserisiko og påvirkningen yrkeshygieniske forhold kan få ift. helseskader. Vi hjelper deg med utvikling av gode rutiner og forslag til forebyggende tiltak.

Rådgivning
MÅLING FOEBYGGER HELSESKADER!

«Måling og vurdering av medarbeideres eksponering for kjemiske stoffer og forurensing, gir deg mulighet for forebygging og utvikling av tiltak som hindrer arbeidsskader og sykefravær.«

Anneke Bruno, Yrkeshygieniker

Yrkeshygiene, HMS, chemistry lab experiment

HMS - YRKESHYGIENISK RÅDGIVNING

Medco dinHMS kartlegger yrkeshygieniske og fysiske forhold i arbeidsprosesser, gir råd og foreslår konkrete tiltak til forbedring. Eksempler på kartleggingsområder er:

  • Støy
  • Inneklima
  • Kjemikalier
  • Lysforhold
  • Stråling
  • Biologiske faktorer

ALLE VÅRE PROSESSER ER FORANKRET I ARBEIDSTILSYNET SINE FORSKRIFTER, RETNINGLINJER OG STANDARDER

HMS - Ha kontroll på inneklima

«Våre dyktige yrkeshygienikere hjelper deg med å kartlegge ditt inneklima slik at ansatte har de best mulige forutsetningene for å gjøre en god jobb. Stekeos og melstøv måler de også!»

Snezana Nedelcovic, Yrkeshygieniker og HMS-rådgiver

Snezana Nedelcovic, Yrkeshygieniker, HMS rådgiver
HMS, yrkeshygiene, grenseverdier

Utvikling av gode HMS rammer for lovpålagte grenseverdier

«Hvilke valg vi som yrkeshygienikere gjør i forhold til grenseverdier er kritisk i forhold til hvordan vi kan bidra til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø».

Hans Tore Smevold Yrkeshygiene.no

HMS - YRKESHYGIENE

Grenseverdier utgjør et viktig grunnlag for å sikre et fulltforsvarlig arbeidsmiljø og i de risikovurderinger som virksomheten er forpliktet til å gjennomføre. Grenseverdiene er satt til bruk ved vurdering av arbeidsmiljø-standarden på arbeidsplasser der luften er forurenset. De benyttes som grunnlag for vurdering av eksponering i forbindelse med kartlegging, målinger og vurderinger av arbeidstakernes eksponering for kjemiske stoffer og forurensninger. Grenseverdier settes ut fra toksikologiske og medisinske vurderinger, men tekniske og økonomiske hensyn utgjør ofte en betydelig del av grunnlaget. Selv om verdien blir overholdt, er en derfor ikke sikret at det ikke kan oppstå helseskader eller ubehag. Yrkeshygiene.no

 

Risikoanalyser tilpasset din bedrift
Forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhet § 5.6 krever skriftlig dokumentasjon på at det er gjort en risikovurdering av de ansattes arbeidsmiljø. Dette gjelder også håndtering og lagring av kjemikalier. Ut fra risikovurderingen skal det utarbeides tilhørende planer og tiltak.

KONTAKT EN AV VÅRE YRKESHYGIENIKERE DIREKTE

Arsana dinHMS samarbeidspartner Medco dinHMS

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
Medco dinHMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste1

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
Medco dinHMS samarbeidspartner dinHMS BHT

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
Medco dinHMS Bedriftshelsetjeneste Utvikling

Utvikling.org SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i nærmere 20 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse.

Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. HMS-opplæring for ledere og annen lederutvikling ble fort en del av vårt tjenestespekter.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt HMS system Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.