51 71 52 70 post@medco-dinhms.no

HMS-KURS – Den gode medarbeidersamtalen

Hvordan skape gode medarbeidersamtaler

Hvilke faktorer som skal til for å lykkes med å skape gode medarbeidersamtaler er det sentrale i dette kurset. For å oppnå dette er blant annet tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver utslagsgivende. På denne måten blir det enklere å vurdere hva du kan skape for organisasjonen og deg selv. Resultatet kan bli forståelse for ansattes utfordringer, hjertevarme og rom.

BESTILL KURS

ARBEIDSGLEDE KAN OPPNÅS GJENNOM MEDARBEIDERSAMTALER

«For å skape arbeidsglede for dine medarbeidere må du stille de rette spørsmålene. I løpet av kurset lærer du dette i tillegg til å ha et rom for utvikling, ha påvirkningskraft, føle seg nyttig og det å bli sett. Dette er essensielle behov for alle ansatte.»

Rune Semundseth, samarbeidspartner, Businessmastering 

Rune Semundseth den gode medarbeider samtalen Medco dinHMS
Kurs i medarbeidersamtalen Medco dinHMS

KURSETS FOKUSOMRÅDER

 • Medarbeidersamtalers struktur
 • Taushetsplikt og god etikk
 • Hvordan gjøre medarbeidersamtalen til et styringsverktøy
 • Forskjeller mellom arbeidsrelaterte og private forhold
 • Hvordan skille mellom rollen som leder og personlig relasjon
 • Kvalitet og hyppighet
 • Distanse mellom leder og ansatte
 • Hvordan du skaper mening med samtalen

Medarbeidersamtaler som virker

«Forventningsavklaring og dialog i hverdagen er helt sentralt. Det samme er systematikk i forbindelse med oppfølging. Vi samarbeider med Rune Semundseth og Businessmastering om system for gode medarbeidersamtaler».

Pål Lillebø, CEO, Medco dinHMS

Pål Lillebø Medco dinHMS den gode medarbeidersamtalen

OM KURSET

 

Målgruppe:

Enten du trenger faglig påfyll, har behov for hvordan du utfører en god medarbeidersamtale eller har et konkret ansvar for medarbeidersamtaler i din virksomhet er dette et kurs for deg.

Forkunnskaper om emnet kreves ikke.

Målsetning:

Etter endt kurs skal du besitte nok kunnskap til å føre, bruke og utvikle medarbeidersamtaler av høy kvalitet i virksomheten din. Her er innsikt i grunnprinsippene for hvordan en oppnår dette sentralt.

Varighet:
En dag

Innhold:

 • Grunnlag og forberedelser
 • Gjennomføring av medarbeidersamtalen
 • Videreføring og oppfølging

Introduksjon i etikk, god dialog og beste praksis i forbindelse med medarbeidersamtaler. Eksempler:

 • Utvikling, aktivitetsplan og mål
 • Utvikling av kompetanse
 • Forventninger og avklaringer
 • Forberedelser
 • Planlegging av medarbeidersamtalen i god tid

Gruppeoppgaver, diskusjon og forelesning utgjør kursets kjerne.

Sted:
Etter kundens ønske (også digitalt via Teams)

Tidspunkt:
Etter kundens ønske.

Kursbevis:
Oppmøte og delaktighet kvalifiserer til kursbevis

Arsana dinHMS samarbeidspartner Medco dinHMS

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
Medco dinHMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste1

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
Medco dinHMS samarbeidspartner dinHMS BHT

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
Medco dinHMS Bedriftshelsetjeneste Utvikling

Utvikling.org SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i nærmere 20 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse.

Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. HMS-opplæring for ledere og annen lederutvikling ble fort en del av vårt tjenestespekter.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt HMS system Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.