51 71 52 70 post@medco-dinhms.no

HMS-KURS – STRESSMESTRING I PRAKSIS

Du kan ikke stoppe bølgene – men du kan lære å surfe!

Vet du hvilke faktorer i arbeidssituasjonen som utløser stress hos deg og hvordan det påvirker din atferd? De fleste av oss blir mindre gode utgaver av oss selv i situasjoner vi opplever som stressende. I dette kurset vil du få oversikt over ulike stressfaktorer i arbeidslivet. Du vil også få økt innsikt i egne og andres stressutløsere, hvordan det påvirker atferd og hvilke strategier som kan tas i bruk for bedre mestring av stressende situasjoner.

BESTILL KURS

Gjør dine medarbeidere mer robuste!

«Stress er et ord vi strør om oss, ofte ukritisk. Det at medarbeidere får et mer bevisst forhold til hva ordet faktisk betyr, og hvilke faktorer det er som stresser den enkelte, gjør at du får mer robuste medarbeidere som bruker kreftene sine på de rette tingene. Det å bli bevisst hva du kan gjøre noe med, og hva du må overlate til andre, frigjør energi og kapasitet til å gjøre mer av det du liker best!»

Tone Thorstensen Daglig leder – Medco dinHMS Agder AS

Tone Thorstensen daglig leder Medco dinHMS

ET STRESSREDUSERENDE TILTAK SOM VIRKER

I dette opplegget inviteres du til å reflektere over den lille marginen som skiller sunt, motiverende stress, fra det dårlige stresset som fører til sykefravær og manglende motivasjon i en jobbsituasjon.

Med bruk av Persologs Stress Profil av sertifisert personell i Medco dinHMS, i kombinasjon med individuell eller gruppevis oppfølging og kurs, vil dine strategier for håndtering av stress garantert endres slik at du blir mer robust i din jobbsituasjon!

Kurs i medarbeidersamtalen Medco dinHMS

KURSETS FOKUSOMRÅDER

  • «DU KAN IKKE STOPPE BØLGENE, MEN DU KAN LÆRE Å SURFE.»
  • IDENTIFISER STRESSFAKTORER I ARBEIDSSITUASJONEN PÅ INDIVID- OG GRUPPENIVÅ ØK DIN STRESSKOMPETANSE!
  • Å ANERKJENNE STRESS OG HVORDAN EFFEKTIVT MOTVIRKE DET

OM KURSET

 

STRESSMESTRING I PRAKSIS

Et kurs med fokus på stressfaktorer i arbeidslivet

Kursinnhold

 Forstå stress – introduksjon til emnet
 På sporet av din egen oppfattelse av stress
 Identifisere jobbrelaterte stressutløsere individuelt og for gruppen
 Innsikt i egen og andres atferd i stressede situasjoner
 Gjennomgang av strategier for bedre håndtering av stress

Læringsmål

 Innsikt i egne og andres stressutløsere
 Kunnskap om viktige arbeidsrelaterte stressutløsere
 Kunnskap om konkrete stressfaktorer for gruppen
 Innsikt i egen og andres atferd i stressede situasjoner
 Mine personlige styrker og svakheter i stressede situasjoner
 Utvikle kortsiktige og langsiktige strategier for håndtering av stress

Varighet
En dag

Målgruppe

Alle, men passer spesielt godt for grupper som arbeider sammen
Dato, sted og pris
Etter avtale

Velkommen til kurs!

 

Arsana dinHMS samarbeidspartner Medco dinHMS

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
Medco dinHMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste1

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
Medco dinHMS samarbeidspartner dinHMS BHT

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
Medco dinHMS Bedriftshelsetjeneste Utvikling

Utvikling.org SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i nærmere 20 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse.

Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. HMS-opplæring for ledere og annen lederutvikling ble fort en del av vårt tjenestespekter.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt HMS system Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.