51 71 52 70 post@medco-dinhms.no

KARTLEGGING OG RISIKOVURDERING

BEDRE ARBEIDSMILJØ OG REDUSERT SYKEFRAVÆR KAN OPPNÅS GJENNOM UTVIKLING AV GODE HMS-RUTINER

 

Problemområde, arbeidets art, antall ansatte, type virksomhet og lignende påvirker hvilken type arbeidsplassundersøkelse eller kartleggingsmetode som brukes. For blant annet å oppfylle lovkrav og avdekke risikoområder har Medco dinHMS laget ulike verktøy for kartlegging. Vi hjelper din bedrift med å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og helseplager gjennom å iverksette tiltak og utvikle handlingsplaner.

BESTILL RÅDGIVNING

«Ved å identifisere ulike faktorer i arbeidsmiljøet som kan gi helseskader er vi i stand til å drive forebyggende arbeid, og i noen tilfeller drastisk redusere sykefraværet».

Ingrid Rommetveit, HMS-ingeniør og HMS-rådgiver

Ingrid Medco dinHMS
Medco dinHMS

HMS-RÅDGIVNING

Trenger du prosesser og verktøy som omfatter de viktigste arbeidsmiljøfaktorene? Dette er noen av de viktigste:

  • Biologiske
  • Kjemiske
  • Fysisk tilrettelegging
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Organisasjonsrelaterte
  • Ergonomiske

VISSTE DU AT Å GJENNOMFØRE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE ER ET KRAV FRA ARBEIDSTILSYNET FOR ALLE ORGANISASJONER?

«Hos oss får alle medarbeiderundersøkelse basert på anerkjent metode (QPS Nordic, Nordens felles spørsmålssett for medarbeiderundersøkelser utarbeidet av UiB). Ikke minst har vi verktøykassen som må til for å gjøre noe med de delene av resultatene man ikke er fornøyd med».

Pål Lillebø, CEO MEDCO dinHMS

CEO Pål Lillebø Medco dinHMS

Hva sier våre kunder?

«Våre hoteller har i en årrekke gjennomført medarbeiderundersøkelser fra MEDCO dinHMS. Vi ser positive effekter av dette både for den enkelte og for oss som selskap».

Elin Ekroll, HR-direktør, Scandic Hotels

HMS-KARTLEGGING

Våre kartlegginger for kunder kan for eksempel omfatte psykososiale kartlegginger. Her er det en rekke varianter som vår virksomhet er sertifisert på. Spesialister i organisasjon/ledelse og HMS gjennomfører hovedsakelig disse, men i noen tilfeller er det nødvendig med organisasjonspsykologer som vi samarbeider med. Trenger du ergonomiske kartlegginger på kontoret eller «ute i felt» på din virksomhets arbeidsplass? Våre ergoterapeuter kan bistå deg i prosessen, både for fysisk- og psykososialt arbeidsmiljø.

HMS-Risikovurdering

Enhver bedrift må gjennomføre risikovurderinger. Dette stammer fra krav i de «nye» HMS-forskriftene, Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven. Om kompetanse innen ulike former for risikovurderinger har våre medarbeidere omfattende erfaring og mastergrad i samfunnssikkerhet og risikostyring. Vi har de nødvendige verktøyene for risikovurdering innen alt fra å unngå Corona-smitte, IK Mat og lignende.

Arsana dinHMS samarbeidspartner Medco dinHMS

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
Medco dinHMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste1

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
Medco dinHMS samarbeidspartner dinHMS BHT

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
Medco dinHMS Bedriftshelsetjeneste Utvikling

Utvikling.org SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i nærmere 20 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse.

Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. HMS-opplæring for ledere og annen lederutvikling ble fort en del av vårt tjenestespekter.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt HMS system Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.