51 71 52 70 post@medco-dinhms.no

SYKEFRAVÆR OG NÆRVÆRSARBEID

Vi reduserer sykefraværet hos deg som kunde ved å benytte verktøy som arbeidsevnevurdering, funksjonsvurdering og arbeidsplassvurdering i samarbeid med våre bedriftsleger. Denne prosessen i dinHMS-gruppen er utviklet sammen med de andre bedriftshelsetjenestene. Innenfor sykefraværsarbeidet har vi erfaring med bruk av «tilskudd til ekspertbistand». Kombinasjonen av eventuell tilrettelegging og lønnstilskudd er også aktuelle bedriftsinterne virkemidler.

BESTILL RÅDGIVNING

Enkle tiltak - stor effekt

«Hei, hvis du er langtidssyk starter vi med et møte med meg, og jeg loser deg trygt gjennom eventuelle prøver og tester før du kommer inn til en av våre kyndige bedriftsleger for videre vurdering».

Helen Stene, HMS-rådgiver

Sykefraværsoppfølging Medco dinHMS

HMS – sykefraværsarbeid

Trenger du støtte i arbeidet med sykefraværsarbeid og god arbeidshelse? Dette kan være utfordrende, og vi hjelper med blant annet:

 

  • Hjelp til å finne raskeste mulighet for undersøkelse og behandling
  • Samarbeid med fastlege og andre behandlere
  • Vurdering av tiltak for tilbakeføring til jobben, herunder arbeidsevnevurdering
  • Funksjonsvurdering og avklaring av restarbeidsevne
  • Delta i oppfølgingssamtaler, herunder dialogmøter
  • Veiledning til leder og arbeidstaker
  • Individuell tilrettelegging for å forebygge sykefravær

HVA ER NÆRVÆRSARBEID?

Vi definerer nærvær som det å være frisk og på jobb, altså det motsatte av fravær. Vår oppfatning er at det blir feil å snakke til denne arbeidstakergruppen om sykefravær, og konsentrerer oss derfor om hva det er som skaper nærvær på arbeidsplassen. Dette kan igjen påvirke det psykososiale arbeidsmiljøet positivt.

Lege Medco dinHMS
Bedriftsoverlege Steffen Roth Medco dinHMS

HMS - FOREBYGGING AV SYKDOM

«Endelig noen som har forstått det! HMS-arbeid handler om å tilrettelegge, forenkle og gjøre arbeidsdagen bedre for våre medarbeidere og meg som leder. Fra dinHMS får jeg den hjelpen jeg trenger hører jeg fra mange av våre kunder

 

Steffen Roth, bedriftsoverlege

KOSTNADSEFFEKTIVT

«Når jeg fakturerer får jeg tilbakemeldinger fra kunder som vi hjelper med sykefraværsarbeid at de synes det er billig. Det er langt mer å spare på reduksjon av sykefravær enn det de betaler for bistanden.»

Julianne Nessler, Finance Manager

SYKEFRAVÆR OG NÆRVÆRSARBEID

Sykefraværet blir påvirket av gode og helsefremmende arbeidsplasser på tre måter:

  • Tilrettelegging av arbeidet på en god måte gjør sykefraværet kortest mulig
  • Å forhindre skade og sykdom forebygger helse
  • Helse fremmes gjennom vekst, utvikling og trivsel

Godt sykefraværsarbeid krever at det er forankret hos folk i ulike støttefunksjoner, hos ansatte, blant tillitsvalgte og verneombud og i ledelsen. Dette krever at alle i bedriften kjenner målet og hensikten i tillegg til kompetente ledere.

Sjansen for å lykkes øker når alle har et eierforhold til resultatet og oppgaven. Rutiner og klare rammer gjør oppfølgingen av sykmeldte rettferdig og forutsigbar.

 

Sykefraværsprosessen Medco dinHMS
Arsana dinHMS samarbeidspartner Medco dinHMS

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
Medco dinHMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste1

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
Medco dinHMS samarbeidspartner dinHMS BHT

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
Medco dinHMS Bedriftshelsetjeneste Utvikling

Utvikling.org SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i nærmere 20 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse.

Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. HMS-opplæring for ledere og annen lederutvikling ble fort en del av vårt tjenestespekter.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt HMS system Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.